Rouška s filtrem

Zatím, co se díváte na vkládání filtru do roušky a kontrolu polohy filtru v roušce proti světlu, řekněme si ještě pár slov k roušce samotné.

Naše rouška s filtrem tvoří účinnou dvojici, chránící jak uživatele, tak i jeho okolí. Viry a bakterie jsou ve většině vázány na mikrokapénky. První zábranou proti vniknutí virů a bakterií je teflonová hydrofobní úprava vnější vrstvy látky. Kapénky se na této vrstvě zachycují a díky antibakteriální úpravě do několika minut hynou. Proto i samotná rouška bez filtru skýtá dobrou ochranu. Vnitřní bílá antibakteriální tkanina slouží jako další překážka patogenům a zlepšuje hygienu při nošení roušky. Na této tkanině hynou veškeré bakterie a viry, které se jinak ve vlhkém a teplém vydechovaném vzduchu velmi rychle množí. Velmi důležité pro účinnost roušky je správné natvarování nosní výztuhy tak, aby dobře kopírovala tvar nosu a tváří, netlačila a vzduch při nádechu nepronikal cestou nejmenšího odporu okolo nosu.

Pro zvýšení účinnosti roušky se dá mezi obě tkaniny vložit filtr, který mechanicky zabraňuje průchodu virů a bakterií.

Filtry

Pro hodnocení účinnosti filtru pro danou aplikaci se musí posuzovat jeho schopnost zachytit velikost částic, které chceme odfiltrovat. Třídy filtrace FFP jsou rozděleny podle určení. FFP1 zachytí inertní jemný prach, FFP2 i méně jedovaté částice, FFP3 je určena pro zachycení toxických částic, virů, bakterií a spor. Například filtr s účinností 97% zachytí částice o velikosti 800 až 1200 nm (nanometrů), ale pro zachycení koronaviru, který měří 100-120 nm bude mít účinnost např 20%. Existují filtrační tkaniny, které zachycují viry s vysokou účinností, ale pro roušky jsou z důvodů špatné prodyšnosti nepoužitelné. U respirátorů a masek se dá zvětšit účinná plocha filtru což ulehčuje nadechnutí a výdech je odlehčený přes výdechový ventil, který klade jen minimální odpor.

Důležité je říci, že každý filtr se zanáší. Doba jeho použití je závislá na intenzitě dýchání dané zátěží a znečištění vzduchu. Filtr může vydržet 1hodinu nebo také 10 hodin.

Chceme Vám zjednodušeně představit odlišné druhy nabízených filtrů.

Prvním druhem, který si můžete objednat, je nanofiltr:

Nanofiltr se skládá ze tří vrstev. Na nosnou pomocnou textilii (spam bond) se za studena velmi hustě nanáší vlákna o průměru cca 10 nanometrů. Do jednoho milimetru se vedle sebe vejde až 100 000 těchto vláken. Proto, abychom nepoškodili tuto velmi citlivou filtrační vrstvu, je nutné ji přikrýt další vrstvou pomocné textilie.
Nanomateriál nakupujeme v návinu. Tvary filtrů, vhodné pro naše roušky, vyřezáváme laserem a zároveň tyto tři vrstvy „svařujeme“ tak, aby se samovolně neoddělovaly. Kvalita filtru závisí na hustotě nanovláken. My jsme zvolili hustotu, která zaručuje velmi dobrou filtrační schopnost, spolu s rouškou zachytí přes 93% částic o velikosti 100-120 nm (velikost koronaviru), a zároveň neklade příliš vysoký odpor pro dýchání. Větší hustota by znamenala přílišnou námahu při dýchání, naopak řídká filtrační vrstva vychází sice levněji, ale není dost účinná. Nanomateriál poznáte tak, že když ostřihnete kraj dodávaného filtru a opatrně oddělíte jednu vrstvu, zůstane vám druhá vrstva s nanovlákny. Nanofiltry jsou na jedno použití a nedají se žádným způsobem čistit.

Druhým nabízeným druhem filtru je filtr vyráběný metodou melt-blown

Tato mikrovláknová technologie vychází z polymeru (granule), který se ve stroji roztaví a vytváří vlákna v rozměrech mikrometrů, (tj. asi1000x silnější než nanovlákna). Roztavená vlákna se nanáší v mnoha náhodných vrstvách na chladný pás stroje, ze kterého se po zchladnutí výsledná textilie odděluje a navíjí. Opět záleží na hustotě a vrstvě vláken. Filtr je jednovrstvý, je rovněž na jedno použití. Výhodou je nižší cena. Naměřené hodnoty účinnosti filtru budou k dispozici do konce tohoto týdne.

Třetím druhem filtru , který máme k dispozici v omezeném množství, je filtr vyrobený z netkané textilie. Je podstatně silnější než předešlé dva druhy a má spolu s rouškou účinnost přes 80 % pro částice o velikosti 100 nm (pro částice velké 600 nm je účinnost přes 95%). Na rozdíl od nanofiltrů a melt-blown filtrů se dá vyprat na 40°C za použití pracího gelu. Před praním filtru je nutná jeho dezinfekce, po praní však nelze zaručit nezměněnou účinnost filtru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Roušku s filtrem po příchodu do čistého prostředí sejmeme za okraje a dáme do připravené nádoby. Roušku včetně filtru zahřejeme na 80-100°C po dobu 20 minut. AŽ PO TÉTO DEZIFEKCI můžeme filtr vyjmout z roušky a vyhodit jako běžný odpad.

Všechny druhy filtrů se dodávají v balení po 50 ks. Ceny najdete v záložce „objednání“.

Rouška s filtrem velmi dobře uchrání Vaše dýchací cesty. Nezapomínejte však také na ochranu očí a rukou a celkový přístup k hygieně ( používání klíčů, mobilního telefonu, klávesnice a myši počítače, … atd )